Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Op weg naar een taallab? Een verkenning van de onderwijskundige, vakinhoudelijke en praktische invulling van ‘taalbewust onderwijs’

28-7-2017

​Coelen, W. van der & Groenendijk, R. (2011). Op weg naar een taallab? Een verkenning van de onderwijskundige, vakinhoudelijke en praktische invulling van ‘taalbewust onderwijs’. Levende Talen Magazine, 98(5), 16-20.

​In dit artikel verkennen twee leerkrachten die werken op een school met een nieuw onderwijsconcept of 'taalbewust onderwijs' een concrete plek kan krijgen binnen hun school in de vorm van een Taallab. Zij beschrijven ook hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.