Lopende projecten

 

T. (Theun) Meestringa

Telefoon: (053) 4840 359
E-mail: t.meestringa@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

​Theun Meestringa is leerplanontwikkelaar voor Nederlands, taalgericht vakonderwijs en Fries in het voortgezet onderwijs. Hij is coördinator van het Platform Taalgericht Vakonderwijs en inhoudelijk betrokken bij de leerplanontwikkeling rond het referentiekader taal. In voorkomende gevallen treedt hij op als secretaris van syllabuscommissies van de CvTE voor Nederlands en Fries vmbo en havo/vwo.

 Publicaties