Lopende projecten

 

Dr. M.C.E.J. (Mariëtte ) Hoogeveen

Telefoon: (053) 4840 457
E-mail: m.hoogeveen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

Mariëtte Hoogeveen werkt als leerplanontwikkelaar bij de afdeling primair onderwijs in diverse projecten die gericht zijn op het taalonderwijs. Zij studeerde Nederlands, was werkzaam aan de Radbouduniversiteit als onderzoeker en als docent taalbeheersing en vakdidactiek. Binnen SLO is zij inhoudelijk vooral betrokken bij projecten die zich richten op de verschillende domeinen van het taalvaardigheidsonderwijs (schrijven, lezen, mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing). Mariëtte is gepromoveerd op het onderwerp leren schrijven met peer-response in het basisonderwijs. Zij is projectleider van het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin de resultaten van empirisch onderzoek naar het taalonderwijs in het basisonderwijs toegankelijk gemaakt worden voor de onderwijspraktijk. Verder is Mariëtte bestuurslid van de Stichting Conferentie Het Schoolvak Nederlands, die jaarlijks in een Vlaams/Nederlandse samenwerking een conferentie voor het taalonderwijs Nederlands organiseert (voor alle opleidingstypen van basisonderwijs tot hogeschool/universiteit en lerarenopleiding).

 Publicaties