Lopende projecten

 

Dr. G. (Gerdineke) van Silfhout

Telefoon: (053) 4840 328
E-mail: g.vansilfhout@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

Gerdineke van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs, Tweede fase. Geïntegreerd taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs dus taal in andere vakken, taal in (digitale) studiematerialen en evaluatie en toetsing in het taalonderwijs hebben haar specifieke aandacht, en zij werkt samen met haar collega's aan de vakspecifieke trendanalyse taal. Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht, met als master Communicatiestudies. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Zij bracht het leesproces van sterke en zwakke lezers in kaart door middel van oogbewegingsonderzoeken en onderzocht hoe het komt dat leerlingen de ene tekst wel actief verwerken en bij de andere tekst nauwelijks terugkijken.

Tot de zomer van 2015 is Gerdineke werkzaam geweest als consultant bij Bureau ICE, waar zij zich bezighield met de ontwikkeling van de eindtoets, toetsen voor het leerlingvolgsysteem en het staatsexamen Lezen en het geven van trainingen en begeleiden van scholen bij het opzetten van een valide toetsbeleid; methodemakers bij de ontwikkeling van optimaal begrijpelijke studiematerialen. Gerdineke is vaste auteur van de website www.wij-leren.nl en schrijft regelmatig bijdragen over effectief taalonderwijs voor (online) onderwijstijdschriften en vakbladen. Haar motto daarbij is: laat taal geen struikelblok en toetsen geen peilstok zijn, maar een springplank naar een mooie toekomst!

 Publicaties