Lopende projecten

 

Dr. B.T. (Bart) van der Leeuw

Telefoon: (053) 4840 334
E-mail: b.vanderleeuw@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

​Bart van der Leeuw is leerplanontwikkelaar voor het vakgebied Nederlands, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Hij is betrokken bij de concretisering van het Referentiekader Taal en bij projecten voor taalgericht vakonderwijs. Namens SLO voert hij deelprojecten van het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (Leoned) uit. Hij is expert op het gebied van taaldidactiek, schrijfdidactiek en de rol van taal in onderwijsleerprocessen. Bart is lid van het Platform Onderwijs Nederlands (PON) van de Nederlandse Taalunie en werkt als redacteur voor Levende Talen Tijdschrift.

 Publicaties