Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Observerend leren: een kernactiviteit in taalvaardigheidsonderwijs. Deel 2: Praktijkvoorbeelden

31-7-2017

​Rijlaa​rsdam, G. (2005). Observerend leren: een kernactiviteit in taalvaardigheidsonderwijs. Deel 2: Praktijkvoorbeelden. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 21-28.

​In dit tweede deel van een tweeluik over observerend leren presenteert de auteur een voorbeeld zoals uitgevoerd in de lespraktijk  en worden aantal andere voorbeelden zoals collega’s die uitvoerden toegevoegd.