Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid
  • Eindtermen
  • Kerndoelen

Rapportage vooronderzoek Herziening leerplankader Nederlands vo

10-3-2016

‚ÄčIn opdracht van het Ministerie van OCW en in het kader van Onderwijs 2032 heeft SLO in 2015 een vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van een eventuele herijking en mogelijke aanpassing van kerndoelen en examenprogramma's Nederlands.

Via een (beperkte) literatuurstudie van publicaties en gesprekken met experts is geprobeerd een beeld te krijgen van de gewenste aanpassing van het leerplankader Nederlands. Deze rapportage vat beide opbrengsten samen en daaruit worden enkele voorlopige conclusies getrokken.

De rapportage bevat ook twee bijlagen: een overzicht van de verwerkte literatuur en een opsomming van de geraadpleegde experts.

Contactpersoon