Lopende projecten

 

Sector
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Vakgebied
  • Nederlands
  • Rekenen
  • Natuur
Leerplankundig thema
  • Internationaal
  • Onderzoek / Evaluatie

Verschenen: leerplankundige analyse PISA 2015

23-11-2017

​SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.

In de publicaties worden per vakgebied trends en prestaties van Nederlandse leerlingen bij PISA 2015 verkend. Daarbij zijn voorzichtige conclusies getrokken en domeinspecifieke aanbevelingen geformuleerd, gericht op toekomstig beleid. In de slotparagraaf worden enkele meer algemene conclusies en aanbevelingen getrokken, vanuit een leerplankundig perspectief en als mogelijke bouwstenen voor het ingezette traject voor curriculumherziening of toekomstig beleid.

 

Contactpersoon