Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid
  • Referentiekader

Verschenen: bondige publicaties over specifieke domeinen

17-9-2018

Nieuw: drie korte bondige publicaties over de domeinen Lezen, Schrijven en Meertaligheid.

In deze nieuwe publicatiereeks van SLO geven we kort de stand van zaken weer van wat er speelt in een domein van het leergebied. Wat zou er wettelijk moeten gebeuren in dit domein (wat zijn de doelen?) en wat speelt er in de praktijk? En wat zijn op basis van die beschrijvingen onze (curriculaire) aanbevelingen?

Lezen en Schrijven

In de publicatie Lezen en in de publicatie Schrijven van MariĆ«tte Hoogeveen wordt een typering van de vaardigheden begrijpend lezen en schrijven gegeven op basis van (recente) wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken. In elke publicatie geven we bovendien een beschrijving van wat we weten over de prestaties van leerlingen. Wat weten we over het lees- en schrijfonderwijs in de praktijk en welke curriculaire aanbevelingen kunnen we doen op basis van bekende kenmerken van effectief begrijpend lees- en schrijfonderwijs?

Meertaligheid

In de publicatie Meertaligheid van Niels Nederlof (Universiteit Utrecht) en Jantien Smit (Hogeschool Utrecht) wordt de meertalige samenleving beschreven en welke rol meertaligheid nu heeft in het Nederlandse curriculum en het Europees Referentiekader. Op basis van een reflectie van de huidige stand van zaken in het onderwijs in Nederland en in het buitenland worden aanbevelingen gedaan voor het curriculum in Nederland.