Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
  • So/Vso
Vakgebied
  • Nederlands

Verschenen: Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands 2017

12-4-2017
​​Voor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. In 2015 verscheen de eerste trendanalyse van het schoolvak Nederlands. Nu is de herziene versie van 2017​ verschenen.

De trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands. Naast de stand van zaken brengt de trendanalyse thema's en ontwikkelingen in kaart die in de komende jaren aandacht verdienen. De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren. Onder andere: meertaligheid en culturele diversiteit, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Contactpersoon