Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Toetsing

Startbijeenkomsten Toetsen om te leren in het VO

6-7-2016

Bij goed onderwijs hoort een manier van toetsing die past bij de brede doelen en inhouden van ons onderwijs - kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming - en bij het brede kader van leren, ontwikkeling en meer maatwerk. Een manier van toetsing dus die leerlingen ervaren als onderdeel van het leren, waarbij ze fouten mogen maken en feedback krijgen om hun leren te verbeteren: formatieve evaluatie. Toetsen als middel om te leren! Lees hier het artikel over het nut en de noodzaak ervan.

Startbijeenkomsten leernetwerk Toetsen om te leren

Rondom formatief evaluatie bestaan nog veel vragen: wat houdt het precies in, hoe bed je formatieve evaluatie effectief in in je onderwijspraktijk, welke belemmeringen spelen een rol op school- en klasniveau? Welke professionalisering, begeleiding en instrumenten zijn er nodig?

Programma

SLO, PLEXS en de VO-raad organiseren twee keer een startbijeenkomst om met docenten, team- en schoolleiders na te gaan wat de rol van toetsing bij het leren is en wat formatieve evaluatie inhoudt. Vervolgens inventariseren we welke ervaringen u op uw school met dit thema heeft en welke vraagstukken er liggen op uw school. Ten slotte verkennen we op welke wijze een structurele uitwisseling rondom dit thema opgezet en ingevuld kan worden in leernetwerken en welke rol partijen als SLO, PLEXS en VO-raad hierin kunnen spelen. In de leernetwerken zal een groep scholen gezamenlijk aan de slag gaan om formatieve evaluatie effectief in te bedden in hun onderwijspraktijk.

Heeft u als docent, team- en/of schoolleider de afgelopen jaar/jaren al stappen hebt gezet op het gebied van formatieve evaluatie of wilt u daarmee aan de slag? Dan nodigen wij u van harte uit om alleen, met een of meerdere collega's een van de startbijeenkomsten bij te wonen.

Praktische informatie

Datum en locatie

  • dinsdag 11 oktober 2016 in De Eenhoorn, Amersfoort
  • donderdag 13 oktober 2016 in Joinn, Houten

Beide locaties liggen direct naast het station.

Tijdstip

De bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Inloop 13.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de link in het rechtermenu.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gerdineke van Silfhout.