Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Pabo
 • Vo
 • Vve
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Praat mee over bouwstenen voor een nieuw curriculum!

18-2-2018
Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voor negen leergebieden moeten kennen en kunnen. Nederlandse taal is een van die leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. 

Het proces

Voor elk leergebied is een ontwikkelteam samengesteld. De teams bestaan uit 12 leraren (6 uit het po, 6 uit het vo) en 2 schoolleiders (po en vo). De ontwikkelteams werken aan de zogenoemde 'bouwstenen' van een leergebied. De teams beschrijven op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. De teams komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019. Elke ontwikkelsessie bestaat uit drie dagen teamwerk. Er is een gezamenlijke start- en slotsessie met de andere ontwikkelteams.

Tussen de sessies kan iedereen in de consultatieperiodes reageren op de uitkomsten van de voorafgaande sessie en input leveren voor de volgende sessies.  Om inbreng en reacties te verzamelen worden de tussenproducten besproken met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Bekijk de Roadmap van het hele proces.

Ontwikkelteam Nederlands

De ervaringen en opbrengsten van ontwikkelteam Nederlands kun je volgen op haar  website. Op 23 maart presenteert zij bijvoorbeeld de conceptversie van de visie op het schoolvak Nederlands (so-po-vo). In elke consultatiefase is het mogelijk op de tussenproducten feedback te geven. Op de website is informatie te vinden hoe je feedback kunt geven: dat kan individueel, maar ook (en krachtiger) als instelling, lectoraat, instituut of (onderzoeks)groep.

Praat mee

Wil je meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams? Na ontwikkelsessie 1, 2 en 3 vinden consultatieperioden plaats. Tijdens een consultatieperiode kan je feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams. Alle data op een rijtje: 


Periode 1: visie op het vak
Ontwikkelsessie: 14-16 maart
Consultatieperiode: 26 maart - 24 april 

Periode 2: grote opdrachten
Ontwikkelsessie: 23-25 mei
Consultatieperiode: 4 juni - 5 juli
 
Periode 3: kennis en vaardigheden
Ontwikkelsessie: 3-5 oktober
Consultatieperiode: 15 oktober - 13 november
 

Ontwikkelscholen Nederlands

Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Voor Nederlands zijn er 9 scholen betrokken: 1 so-school, 4 po-scholen en 4 vo-scholen. Ontwikkelscholen geven input en feedback op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Daarnaast delen de ontwikkelscholen de ervaringen die zij zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen tevens benut worden in het vervolgproces bij het bepalen welke ondersteuning scholen nodig hebben bij de realisatie van de herziene kerndoelen en eindtermen in hun eigen schoolaanbod.

Voor so:

 • De Carrousel uit Hoogeveen

Voor po

 • Delfshaven uit Rotterdam
 • De Regenboog uit Schijndel
 • Stichting De Rijdende School uit Geldermalsen
 • J.H.Snijdersschool uit Rijswijk

Voor vo:

 • het Stedelijk uit Zutphen
 • het Slingerbos uit Harderwijk
 • het Mondial College uit Nijmegen
 • het Cals College uit IJsselstein

Stakeholders zijn betrokken

Stakeholders van het vakgebied Nederlands zullen in deze periode bijeenkomsten organiseren om met hun achterban in gesprek te gaan en gezamenlijk feedback te leveren. Houd hun websites in de gaten voor data en informatie. Check onder anderen: