Lopende projecten

 

Examen Nederlands opnieuw bekeken

16-11-2016

SLO nam deel aan een rondetafelgesprek op 10 november 2016 dat door de Vaste Kamercommissie van OCW is georganiseerd over de examinering van het vak Nederlands.

Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren o.a. de manier waarop de centrale examens Nederlands worden afgenomen en de domeinen die in deze centraal examens worden getoetst. Vertegenwoordigers van Cito, CvTE, LAKS, Levende Talen en NLNU namen ook deel aan dit gesprek.

SLO heeft een position paper geschreven ter voorbereiding op dit gesprek, waarin Gerdineke van Silfhout, Theun Meestringa en Hans de Vries de visie van SLO op zowel inhoudelijke als kwaliteitsborging van het centrale én schoolexamen toelichten.

U kunt het paper in het rechtermenu downloaden.