Lopende projecten

 

Sector

  • Basisonderwijs

Vakgebied

  • Nederlands
  • Rekenen

Leerplankundig thema

  • Referentieniveaus
  • Meten en beheren van resultaten

Vakspecifiek thema

  • Referentiekader

Peil.onderwijs: Taal en rekenen

1-5-2017

​Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van de basisschool. Dit rapport beschrijft de resultaten voor 2015 - 2016.

De Inspectie van het Onderwijs brengt dit jaar, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op  taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doen ze om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijn  dan de ambities die we voor deze inhoudsgebieden met elkaar hebben geformuleerd. Of juist om stil te staan bij de doelen die gerealiseerd zijn.

Het rapport presenteert op een overzichtelijke manier de belangrijkste resultaten, maar wil ook inspiratie bieden. Daarom worden er vier portretten geschetst van scholen die hun bevlogenheid op een uitmuntende wijze hebben weten te vertalen in een gedegen onderwijsaanpak die de gewenste resultaten oplevert. In een separate bijlage bij deze publicatie zijn deze schoolportretten uitgebracht.


 


 


  

Contactpersoon