Lopende projecten

 

Sector

  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb

Vakgebied

  • Nederlands

Leerplankundig thema

  • Leerlijn

Vakspecifiek thema

  • Taalzwakke leerlingen

Nieuwe leerroutes taal vmbo bb-kb

28-3-2017

Er zijn leerroutes voor taal en rekenen ontwikkeld om vmbo-scholen te ondersteunen.

Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen referentieniveau 2F te beheersen. Maar een deel van de (met name vmbo-bb en -kb)leerlingen heeft moeite dit te behalen. Zij komen het vmbo binnen met een niveau onder 1F en dienen in vier jaar tijd het vereiste eindniveau 2F te bereiken. De leerroutes hebben als doel om vmbo-b/k leerlingen met een achterstand op taal en/of rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te halen. Doelgericht werken en maatwerk zijn hierbij noodzakelijk.
 
Er zijn leerroutes voor taal ontwikkeld voor de domeinen lezen, mondelinge taalvaardigheid en schrijven. De leerroutes geven een overzicht aan doelen en beschrijven wat voor deze leerlingen het meest belangrijk is om te leren. Bij elke leerroute worden adviezen gegeven voor de vormgeving van het onderwijs. De adviezen gaan over het hoe en over wat werkt om deze leerlingen daarin verder te helpen.

 

Contactpersoon