Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Nieuw Vakspecifieke trendanalyse Nederlands

7-3-2016
Wat zijn momenteel de trends binnen het schoolvak Nederlands? Wat zijn verbeterpunten voor het vak? Wat speelt er op scholen, welke problemen zijn er, waar hebben docenten behoefte aan? Als je leerplannen wilt ontwikkelen en die wil laten aansluiten bij wat er op scholen gaande is, is het belangrijk op bovenstaande vragen een antwoord te hebben. Daarom voert SLO voor elk schoolvak een trendanalyse uit, waarin wordt beschreven wat er in zo'n schoolvak speelt en hoe het zich in de toekomst – naar verwachting – zal ontwikkelen.

Deze trendanalyse van het schoolvak Nederlands betreft de sectoren primair onderwijs (po), onderbouw voortgezet onderwijs (vo-ob), vmbo bovenbouw en havo/vwo tweede fase.