Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Nieuw: Begrijpend lezen - wat is dat?

27-11-2018

Bondige publicatie geschreven door Amos van Gelderen die beschrijft wat begrijpend lezen eigenlijk inhoudt. Welke componenten spelen een rol in het proces van begrijpend lezen? Op basis van de beschrijving van deze componenten wordt duidelijk op welke aspecten het onderwijs in begrijpend lezen zich zou moeten richten om leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandige lezers.

‚ÄčIn de discussies over een herziening van het taalcurriculum is een belangrijke plaats weggelegd voor de rol van begrijpend leesonderwijs. Daar zijn vier redenen voor:

  1. begrijpend lezen een belangrijk onderdeel van het taalcurriculum vanaf groep 3 van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.
  2. begrijpend lezen is niet alleen een onderdeel van het taalcurriculum, maar een belangrijke voorwaarde bij het leren in alle vakken.
  3. begrijpend lezen een vaardigheid, waar maatschappelijk gezien een grote betekenis aan gehecht wordt, zowel in het priv√©domein (lezen voor plezier, of om goed te kunnen functioneren als burger) als in het beroepsdomein (kansen op een baan, steeds meer beroepen vereisen het gebruik en begrip van complexe teksten al of niet in een digitale omgeving). 
  4. de digitalisering en robotisering van de samenleving stelt nieuwe eisen aan de vaardigheden van burgers bij de omgang met en het begrip van teksten. Juist het feit dat veel werk in de context van computers moet worden uitgevoerd, zorgt ervoor dat werknemer s afhankelijk zijn van hun begrip van geschreven tekst, aangezien verreweg de meeste informatie schriftelijk is en vaak niet erg toegankelijk is geschreven.

Contactpersoon