Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands

Nieuw: lesactiviteiten meertaligheid basisschool

12-2-2019

Om leerkrachten te helpen meertaligheid in de les in te zetten, heeft SLO in samenwerking met leerkrachten en nieuwkomersconsulenten uit het primair onderwijs een aantal lesactiviteiten ontwikkeld. Je vindt ze terug in deze publicatie. De lesactiviteiten bieden leerkrachten van kleuterklas tot groep 8 handvatten om op een laagdrempelige manier aandacht te schenken aan meertaligheid​

De lesactiviteiten

De lesactiviteiten in deze publicatie zijn vooral gericht op het vergroten van het taalbewustzijn en het vergroten van de ruimte voor de meertalige identiteit van leerlingen. De lesactiviteiten laten zien dat meertaligheid geen ingewikkelde zaak is. "De eerste stap is vooral jezelf openstellen voor alle verschillende talen", aldus een van de leerkrachten van de ontwikkelgroep meertaligheid. Meertaligheid van leerlingen is een rijkdom in de klas, een bron waaruit je als docent kunt putten om de taalverwerving van alle leerlingen te bevorderen en elke leerling zich thuis te laten voelen in de klas. Meertaligheid kun je inzetten zonder als leerkracht alle moedertalen te beheersen; dat laten de lesactiviteiten en de reflecties erop door de leerkrachten-ontwikkelaars zien.

Achtergrond

In Nederland spreekt zeker een derde van de leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Toch worden  deze andere talen en taalvariëteiten veelal buiten de school gehouden. Het gebruik van andere talen in de klas wordt niet aangemoedigd of benut, waardoor de leeromgeving van leerlingen heel monolinguaal blijft. Recente onderzoeken tonen echter het belang van meertaligheid aan voor de cognitieve-, taal-, en
persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen. Het is daarom wenselijk dat scholen wél ruimte inbouwen voor
meertaligheid. 

Contactpersoon