Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Kerndoelen
  • Eindtermen
  • Tussendoelen

Leerplan in Beeld

11-4-2016

Hoe zorgt u ervoor dat het onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog leren? Hoe maakt u een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen? En hoe bereikt u optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden? Leerplan in beeld helpt u hierbij op weg.

 

De SLO-website Leerplan in beeld biedt hulp bij het ontwerpen van een eigen onderwijsprogramma. Leerplan in Beeld richt zich zowel op het primair als het voortgezet onderwijs.

De site geeft informatie over leerlijnen, kerndoelen en eindtermen, tussendoelen, basisstof en keuzeonderdelen en over hoe samenhang tussen vakken kan worden bevorderd.

Contactpersoon