Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Vo
 • So
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Spreken
 • Schrijfvaardigheid
 • Luistervaardigheid
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Feedback op de grote opdrachten leergebied Nederlands

6-6-2018


Van visie naar grote opdrachten

Op basis van hun (bijgestelde) visie op het leergebied, heeft het ontwikkelteam Nederlands de grote opdrachten van het leergebied geformuleerd. Dit zijn de belangrijkste inzichten van en over het leergebied die leerlingen tot betekenisvol leren uitdagen. Het ontwikkelteam heeft 10 grote opdrachten van het leergebied geformuleerd: 4 daarvan zijn uitgewerkt met een toelichting, van 6 is de titel en de essentie beschreven.

Geef uw feedback!

Ga naar de website Curriculum.nu en download de pdf met de grote opdrachten, het procesverslag, de consultatievragen en literatuurlijst. Het is aan te raden de consultatievragen in de pdf goed door te nemen, en te bekijken welke voor u als doelgroep/stakeholder relevant zijn. Let op: er zijn algemene vragen gericht aan alle doelgroepen/stakeholders en er zijn vragen voor specifieke doelgroepen/stakeholders, bijvoorbeeld voor leraren, het vervolgonderwijs, enzovoort. Vervolgens kunt u via de feedbacktool - nadat u uw gegevens heeft ingevuld - de betreffende vragen selecteren en beantwoorden. 

Praat mee!

Op 5 juni begint de consultatiefase waarin het onderwijsveld weer feedback kan geven. Iedereen heeft tot 6 juli de tijd om zijn reactie te geven op de eerste schets van de grote opdrachten, van waaruit straks de bouwstenen ontwikkeld zullen worden. Voor het leergebied Nederlands worden er verschillende feedbackbijeenkomsten georganiseerd, waarop je samen met collega's je mening kunt scherpen. Maar met je eigen team, afdeling of sectie feedback geven kan natuurlijk ook! Gebruik dan de feedbacktool.

Openbaar toegankelijke feedbackbijeenkomsten:

 • Levende Talen, de Taalunie, de Meesterschapsteams en het Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseren op zaterdag 16 juni een bijeenkomst voor leraren (po en vo), docenten (mbo, hbo), taalcoördinatoren (po en vo) en andere belangstellenden. Deelname is gratis!
 • Het Landelijk Netwerk Taal nodigt iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs en graag wil meepraten over het taalonderwijs van de toekomst uit om op dinsdag 19 juni mee te praten over de grote opdrachten. Deelname is gratis!
 • Op vrijdag 22 juni wordt er in Meppel een onderwijscafé georganiseerd rondom de grote opdrachten binnen het traject Curriculum.nu. Deelname is gratis!
Check de agenda van Curriculum.nu voor meer feedbackbijeenkomsten. Organiseert u zelf een bijeenkomst om in uw netwerk feedback op te halen? Neem dan contact op als u hierbij iemand uit het ontwikkelteam wilt uitnodigen, of u de bijeenkomst wilt toevoegen aan de kalender van Curriculum.nu.
 

Van conceptvisie naar herziene visie

​In maart leverde het ontwikkelteam Nederlands haar eerste tussenproduct op: de conceptvisie op het leergebied Nederlands. Tijdens de eerste consultatiefase van het traject Curriculum.nu heeft het onderwijsveld gereageerd op deze visie. Er kwam feedback van leraren, opleiders, experts en wetenschappers. Dank daarvoor! Op basis van de feedback van stakeholders en ontwikkelscholen heeft het ontwikkelteam de visie herzien. De nieuwe versie staat binnenkort online.

Meer informatie over het proces van het ontwikkelteam Nederlands 
Contactpersoon