Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands

SLO ondersteunt ontwikkelteams van Curriculum.nu

18-7-2017
Onder de vlag Curriculum.nu buigen leraren en scholen zich in 2018 in ontwikkelteams over het curriculum van negen leergebieden. SLO ondersteunt de ontwikkelteams bij het actualiseren van de curricula met haar kennis en expertise op het gebied van curriculumontwikkeling.
 
In de ontwikkelfase staan de volgende leergebieden centraal: Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur, waar techniek onderdeel van wordt. Voor elk leergebied komt er een ontwikkelteam, bestaande uit ca. 6 leraren uit het po, 6 leraren uit het vo en 2 schoolleiders.


Ontwikkelteam Nederlands

Ben je een leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het Ontwikkelteam Nederlands, over taalonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs? Vanaf medio september (2017) kunnen leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs die graag mee willen doen zich aanmelden. Lees meer over de werkwijze en procedure.