Examen Nederlands: uw mening telt!3335225-4-2017 14:12:0317htmlFalseaspxOproep voor docenten Nederlands vmbo, havo én vwo: uw mening over het examen Nederlands telt. Vul de enquête in.Nieuwspagina
Verschenen: Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands 20173049125-4-2017 14:12:03109htmlFalseaspxVoor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. In 2015 verscheen de eerste trendanalyse van het schoolvak Nederlands. Nu is de herziene versie van 2017 verschenen.Nieuwspagina
Nieuwe leerroutes taal vmbo bb-kb 4684325-4-2017 14:12:0336htmlFalseaspxNieuwe leerroutes voor taal en rekenen om vmbo-scholen te ondersteunen. Voor taal zijn de domeinen lezen, mondelinge taalvaardigheid en schrijven uitgewerkt. Nieuwspagina
Verschenen: handreiking nieuwkomers in het onderwijs4684825-4-2017 14:12:039htmlFalseaspxHandreiking PO-Raad biedt nieuw perspectief op meertaligheid en integratieNieuwspagina
Verschenen: MeerTaal nummer 25276125-4-2017 14:12:0313htmlFalseaspxInspirerend tijdschrift over taalonderwijs op de basisschool. Nieuwspagina
Verschenen: Tijdschrift Taal nr 11!5276225-4-2017 14:12:0328htmlFalseaspxIn nummer 11 aandacht voor meertaligheid, executieve functies bij beginnende geletterdheid, de bibliotheek op school, de samenhang tussen taal- en rekenonderwijs en nog veel meer! Nieuwspagina
Praten over romanfragmenten4485525-4-2017 14:12:0315htmlFalseaspx"Je verplaatsen in werelden die dichtbij of juist verder van je af staan, in andere personen en situaties en daarover met elkaar in gesprek gaan." Dat is precies wat de leraren Nederlands doen die de website Praten over romanfragmenten lanceerden.Nieuwspagina
Examen Nederlands opnieuw bekeken4648725-4-2017 14:12:03htmlFalseaspxSLO nam deel aan een rondetafelgesprek op 10 november 2016 dat door de Vaste Kamercommissie van OCW is georganiseerd over de examinering van het vak Nederlands. Nieuwspagina
Website praten over verhaalfragmenten gelanceerd3195425-4-2017 14:12:03154htmlFalseaspxNieuwe website http://pratenoverromanfragmenten.nl bevat voorbeeldmateriaal om op een lezersgerichte, inhoudsvolle manier bezig te zijn met literatuur.Nieuwspagina
Startbijeenkomsten Toetsen om te leren in het VO2619125-4-2017 14:12:03142htmlFalseaspxBij goed onderwijs hoort een manier van toetsing die past bij de brede doelen en inhouden van ons onderwijs en bij het brede kader van leren en ontwikkeling. Tijdens de startbijeenkomsten verkennen we met scholen verdere samenwerking op dit thema.Nieuwspagina