Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren1834922-8-2017 14:55:478htmlFalseaspxOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Nieuwspagina
SLO ondersteunt ontwikkelteams van Curriculum.nu1837622-8-2017 14:55:4714htmlFalseaspxOnder de vlag Curriculum.nu buigen leraren en scholen zich in 2018 in ontwikkelteams over het curriculum van negen leergebieden. Meld u aan voor het Ontwikkelteam Nederlands! Nieuwspagina
SLO Utrecht op nieuwe locatie3076522-8-2017 14:55:4713htmlFalseaspxPer 1 juli is de bestaande nevenlocatie van SLO in Utrecht verhuisd naar de Aidadreef 4 in Utrecht-Overvecht.Nieuwspagina
Save the date: conferentie Profiteren van evalueren4630222-8-2017 14:55:4713htmlFalseaspxConferentie over formatief evalueren in het primair onderwijs op 7 november 2017!Nieuwspagina
Verschenen: MeerTaal nummer 33337022-8-2017 14:55:4721htmlFalseaspxIn mei is MeerTaal nummer 3 verschenen: aandacht voor verschillende aspecten van het taalonderwijs op de basisschool. Nieuwspagina
Verschenen: Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands 20173336922-8-2017 14:55:47174htmlFalseaspxVoor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. In 2015 verscheen de eerste trendanalyse van het schoolvak Nederlands. Nu is de herziene versie van 2017 verschenen.Nieuwspagina
Verschenen: Tijdschrift Taal nr 11!5276222-8-2017 14:55:4751htmlFalseaspxIn nummer 11 aandacht voor meertaligheid, executieve functies bij beginnende geletterdheid, de bibliotheek op school, de samenhang tussen taal- en rekenonderwijs en nog veel meer! Nieuwspagina
Praten over romanfragmenten4485522-8-2017 14:55:4722htmlFalseaspx"Je verplaatsen in werelden die dichtbij of juist verder van je af staan, in andere personen en situaties en daarover met elkaar in gesprek gaan." Dat is precies wat de leraren Nederlands doen die de website Praten over romanfragmenten lanceerden.Nieuwspagina
Examen Nederlands opnieuw bekeken4648722-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxSLO nam deel aan een rondetafelgesprek op 10 november 2016 dat door de Vaste Kamercommissie van OCW is georganiseerd over de examinering van het vak Nederlands. Nieuwspagina
Startbijeenkomsten Toetsen om te leren in het VO2619122-8-2017 14:55:47145htmlFalseaspxBij goed onderwijs hoort een manier van toetsing die past bij de brede doelen en inhouden van ons onderwijs en bij het brede kader van leren en ontwikkeling. Tijdens de startbijeenkomsten verkennen we met scholen verdere samenwerking op dit thema.Nieuwspagina