De derde consultatiefase is geopend! Geef uw feedback voor 14 november286612-11-2018 16:25:4367htmlFalseaspxVan 3 t/m 5 oktober 2018 kwamen de leraren en schoolleiders van alle ontwikkelteams bij elkaar voor de derde ontwikkelsessie. De teams hebben verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van het leergebied beschrijven.Nieuwspagina
Verschenen: bondige publicaties over specifieke domeinen4243411-11-2018 01:07:29155htmlFalseaspxDrie bondige publicaties over de stand van zaken in het taalonderwijs po en vo rond lezen, schrijven en meertaligheid. Nieuwspagina
Redeneren en formuleren bij de vakken1302211-11-2018 01:07:29562htmlFalseaspx​In augustus verschenen vijf publicaties over redeneren en formuleren bij de vakken. Ze bieden leraren handvatten bij het onderwijzen van de taal van hun eigen schoolvak. Voor alle leerlingen is de taal van een schoolvak namelijk een nieuwe taal.Nieuwspagina
In gesprek met Jim Cummins in Utrecht1816911-11-2018 01:07:29235htmlFalseaspxOp 24 april 2018 gaf Jim Cummins in Utrecht een presentatie over onderwijs aan meertalige leerlingen.Nieuwspagina
Praat mee over bouwstenen voor een nieuw curriculum! 4370211-11-2018 01:07:29518htmlFalseaspxDit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Wil je meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams? Dat kan! Nieuwspagina
Verschenen: Tijdschrift Taal nr 123268411-11-2018 01:07:2967htmlFalseaspxNummer 12 van Tijdschrift Taal is onlangs verschenen. Hierin aandacht voor inhoud en didactiek van begrijpend lezen, het nut van grammaticalessen, de magie van het verhaal en nog veel meer!Nieuwspagina
Verschenen: Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands 20173336911-11-2018 01:07:29302htmlFalseaspxVoor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. In 2015 verscheen de eerste trendanalyse van het schoolvak Nederlands. Nu is de herziene versie van 2017 verschenen.Nieuwspagina
Praten over romanfragmenten4485511-11-2018 01:07:2961htmlFalseaspx"Je verplaatsen in werelden die dichtbij of juist verder van je af staan, in andere personen en situaties en daarover met elkaar in gesprek gaan." Dat is precies wat de leraren Nederlands doen die de website Praten over romanfragmenten lanceerden.Nieuwspagina
Examen Nederlands opnieuw bekeken4648711-11-2018 01:07:29htmlFalseaspxSLO nam deel aan een rondetafelgesprek op 10 november 2016 dat door de Vaste Kamercommissie van OCW is georganiseerd over de examinering van het vak Nederlands. Nieuwspagina
Startbijeenkomsten Toetsen om te leren in het VO2619111-11-2018 01:07:29151htmlFalseaspxBij goed onderwijs hoort een manier van toetsing die past bij de brede doelen en inhouden van ons onderwijs en bij het brede kader van leren en ontwikkeling. Tijdens de startbijeenkomsten verkennen we met scholen verdere samenwerking op dit thema.Nieuwspagina