Verschenen: leerplankundige analyse PISA 20152889911-12-2017 15:25:3533htmlFalseaspxSLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.Nieuwspagina
Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!3243710-12-2017 01:13:00275htmlFalseaspxBen je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen?Nieuwspagina
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren1834911-12-2017 15:25:3549htmlFalseaspxOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Nieuwspagina
SLO ondersteunt ontwikkelteams van Curriculum.nu1837611-12-2017 15:25:3592htmlFalseaspxOnder de vlag Curriculum.nu buigen leraren en scholen zich in 2018 in ontwikkelteams over het curriculum van negen leergebieden. Meld u aan voor het Ontwikkelteam Nederlands! Nieuwspagina
Verschenen: MeerTaal nummer 33337011-12-2017 15:25:3527htmlFalseaspxIn mei is MeerTaal nummer 3 verschenen: aandacht voor verschillende aspecten van het taalonderwijs op de basisschool. Nieuwspagina
Verschenen: Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands 20173336911-12-2017 15:25:35192htmlFalseaspxVoor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. In 2015 verscheen de eerste trendanalyse van het schoolvak Nederlands. Nu is de herziene versie van 2017 verschenen.Nieuwspagina
Verschenen: Tijdschrift Taal nr 11!5276211-12-2017 15:25:3559htmlFalseaspxIn nummer 11 aandacht voor meertaligheid, executieve functies bij beginnende geletterdheid, de bibliotheek op school, de samenhang tussen taal- en rekenonderwijs en nog veel meer! Nieuwspagina
Praten over romanfragmenten4485511-12-2017 15:25:3526htmlFalseaspx"Je verplaatsen in werelden die dichtbij of juist verder van je af staan, in andere personen en situaties en daarover met elkaar in gesprek gaan." Dat is precies wat de leraren Nederlands doen die de website Praten over romanfragmenten lanceerden.Nieuwspagina
Examen Nederlands opnieuw bekeken4648711-12-2017 15:25:35htmlFalseaspxSLO nam deel aan een rondetafelgesprek op 10 november 2016 dat door de Vaste Kamercommissie van OCW is georganiseerd over de examinering van het vak Nederlands. Nieuwspagina
Startbijeenkomsten Toetsen om te leren in het VO2619111-12-2017 15:25:35148htmlFalseaspxBij goed onderwijs hoort een manier van toetsing die past bij de brede doelen en inhouden van ons onderwijs en bij het brede kader van leren en ontwikkeling. Tijdens de startbijeenkomsten verkennen we met scholen verdere samenwerking op dit thema.Nieuwspagina