Lopende projecten

 

Sector
  • Vwo
  • Wo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO

Nederlands in het voortgezet hoger onderwijs: hoe sluit dat aan? Deel 1

27-7-2017

​Bonset, H. (2010). Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan?​ Deel 1. Levende Talen Magazine, 97(3), 16-20.

In dit onderzoek is nagegaan hoe studenten, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs de taalvaardigheid van studenten inschatten. Verder is nagegaan of er discrepantie is tussen de inschattingen van studenten, opleiders en docenten.​

Er blijkt een behoorlijke discrepantie te bestaan tussen inschattingen van de taalvaardigheid van studenten door de studenten zelf, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs. Inschattingen van het niveau van schrijfvaardigheid lijken het grootste probleem. ​