Lopende projecten

 

Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

Nederlands in het vmbo: apart of samen?

27-7-2017

​Bonset, H. (2007). Nederlands in het vmbo: apart of samen? Levende Talen Tijdschrift, 8(4), 16-24. 

​In dit artikel wordt een enquête-onderzoek onder vmbo docenten beschreven waarin twee vragen centraal stonden: Hoe staat het met integratie van het vak Nederlands met andere vakken in het vmbo en is deze integratie wenselijk?

In bescheiden mate is er sprake van integratie, leerlingen ervaren deze echter nog nauwelijks. Integratie lijkt tot op zeker hoogte wenselijk, maar het vak Nederlands moet ook separaat nog aandacht krijgen.