Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Argumentatie vaardigheden
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-HAVO

Nederlands bij doorstroom van 4 vmbo-tl naar 4 havo

24-8-2015

​Jansma, N. (2012) Nederlands bij doorstroom van 4 vmbo-tl naar 4 havo. SLO: Enschede

​​​​

Deze publicatie gaat in op de vraag hoe docenten Nederlands in de bovenbouw van vmbo-tl leerlingen die willen doorstromen naar havo, optimaal kunnen voorbereiden.

Begonnen wordt met de vraag welke hiaten scholen constateren in de basiskennis van doorstromende leerlingen en waar de oorzaken daarvan kunnen liggen. Vervolgens laat analyse van twee veelgebruikte leergangen zien in hoeverre deze een goede aansluiting bieden, dan wel problemen kunnen geven voor doorstromende leerlingen.Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor een doorlopende leerlijn Nederlands.