Lopende projecten

 

Vakgebied
  • Nederlands

Multilingual learners: literacy, identity and learning

3-7-2018

​Cummins, J. (2018). Multilingual learners, identity and learning; Studiedag Utrecht 24 april 2018. Enschede: SLO.

​​Het onderwijs aan meertalige leerlingen is een actueel en urgent thema nu in Nederland het aantal nieuwkomers in het onderwijs weer toeneemt, terwijl in deze eeuw de aandacht en faciliteiten ter ondersteuning van meertalige leerlingen in het onderwijsbeleid is verminderd. Op 24 april 2018 was Jim Cummins van de Universiteit van Toronto in Utrecht om over meertaligheid in het onderwijs te presenteren op een studiedag met ruim tachtig deelnemers. Deze studiedag was georganiseerd door SLO i.s.m. het Platform Taalgericht Vakonderwijs, het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers en het Landelijk Netwerk Taal. Jim Cummins, hoogleraar emeritus aan het Ontario Institute for Studies in Education, is vanaf eind jaren ’70 in het tweede-taalonderwijs bekend vanwege het IJsbergmodel van meertaligheid, het onderscheid tussen dagelijks-algemene taalvaardigheid (DAT) en cognitief-academische taalvaardigheid (CAT) en zijn onderzoek naar het versterken van de onderwijskansen van meertalige leerlingen. 

De deelnemers aan de studiedag hebben bekeken hoe inzichten uit Cummins' onderzoek en zijn visie op de identiteitsontwikkeling van meertalige leerlingen bruikbaar zijn voor het Nederlandse onderwijs. Na zijn lezing hebben daarom eerst drie referenten vanuit Nederlands perspectief gereageerd op zijn lezing over karakteristieken van inclusieve praktijken voor meertalige leerlingen, gevolgd door een reactie van Jim Cummins. De referenten waren dr. Dorian de Haan (Universiteit Utrecht/Hogeschool InHolland), mr. dr. Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation, Amsterdam) en dr. Joana Duarte (Rijksuniversiteit Groningen/Fryske Akademy). Daarna is in vier werkgroepen de betekenis van zijn ideeën uitgewerkt op het niveau van respectievelijk de klas, de school, het bestuur en de opleiding. Opbrengsten van de werkgroepen zijn tot slot voorgelegd aan Jim Cummins.