Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
 • Gesprekken
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Omgaan met verschillen
 • Passend onderwijs
Vakspecifiek thema
 • Interactief Taalonderwijs
 • Taalzwakke leerlingen

Meertaligheid en onderwijs

12-4-2018

​Agirdag, O. & Kambel, E. (2018). Meertaligheid en onderwijs. Amsterdam: Boom Uitgevers

​Dit boek is een bundel van allerlei artikelen over meertaligheid en onderwijs. Wetenschappers, docenten en beleidsmakers bekijken meertaligheid in het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Diverse vraagstukken worden dus besproken vanuit diverse onderwijspraktijken. Zo wordt de huidige onderwijspraktijk in diverse landen bekeken en worden sociale en cognitieve voordelen van meertaligheid benoemd.  

Dit boek biedt aanbevelingen voor beleidsmakers, docenten en ouders die zich bezighouden met meertaligheid. De belangrijkste aanbeveling is dat meertaligheid, zowel in de klas als daarbuiten, verwelkomd en gestimuleerd moet worden.

Contactpersoon