Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
Trefwoorden
 • Actueel

Lopende projecten

8-6-2016

De vaksectie Nederlands (so, po, vo) van SLO werkt momenteel aan ondere andere de volgende projecten.

Thema's so

 • Passende perspectieven
  Uitwerkingen van de referentieniveaus en instrumenten voor het taalonderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Meer informatie

Thema's po

 • Leren schrijven met peer response
  Ontwikkeling van lesmateriaal voor schrijfonderwijs waarin aandacht is voor peer response en instructie in genrekennis.
 • Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht
  In dit project draait het om het inventariseren en ontsluiten van onderzoek op het gebied van taalonderwijs en curriculumontwikkeling. Meer informatie.

Thema's vo

 • Vaktaal bij diverse vakken

  In dit project wordt onderzocht hoe vaktaal werkt bij verschillende vakken in onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Sectoroverstijgend

 • Vakspecifieke trendanalyse Nederlands
  Document waarin wordt beschreven wat er in het schoolvak Nederlands (po so vo) speelt en hoe het vak zich in de toekomst – naar verwachting – zal ontwikkelen. Meer informatie
 • Formatief evalueren in het moedertaalonderwijs
  Ontsluiten van informatie over het inzetten van formatieve evaluatie in het moedertaalonderwijs.Meer informatie.
 • Geïntergreerd taalonderwijs
  Zowel binnen de afdeling vo als binnen de afdeling po wordt gewerkt aan tools en suggesties om te komen tot meer samenhang binnen het taalonderwijs Nederlands.

Netwerken

Tijdschriften

Conferenties en netwerkdagen

 • Het Schoolvak Nederlands (HSN) - website
 • Landelijke Werkconferentie Taalgericht Vakonderwijs - web​s​ite
 • Netwerkdagen van het Landelijk Netwerk Taal- website


 


 

 

 

Contactpersoon