Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
Trefwoorden
 • Actueel

Lopende projecten

8-6-2016

​De vaksectie Nederlands (so, po, vo) van SLO werkt momenteel aan ondere andere de volgende projecten.

Thema's so

 • Passende perspectieven
  Uitwerkingen van de referentieniveaus en instrumenten voor het taalonderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Meer informatie

Thema's po

 • Leren schrijven met peer response
  Ontwikkeling van lesmateriaal voor schrijfonderwijs waarin aandacht is voor peer response en instructie in genrekennis.
 • Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht
  In dit project draait het om het inventariseren en ontsluiten van onderzoek op het gebied van taalonderwijs en curriculumontwikkeling. Meer informatie.

Thema's vo

 • Vaktaal bij diverse vakken

  In dit project wordt onderzocht hoe vaktaal werkt bij verschillende vakken in onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Sectoroverstijgend

 • Vakspecifieke trendanalyse Nederlands
  Document waarin wordt beschreven wat er in het schoolvak Nederlands (po so vo) speelt en hoe het vak zich in de toekomst – naar verwachting – zal ontwikkelen. Meer informatie
 • Formatief evalueren in het moedertaalonderwijs
  Ontsluiten van informatie over het inzetten van formatieve evaluatie in het moedertaalonderwijs.Meer informatie.
 • Geïntegreerd taalonderwijs
  Zowel binnen de afdeling vo als binnen de afdeling po wordt gewerkt aan tools en suggesties om te komen tot meer samenhang binnen het taalonderwijs Nederlands.
 • Nieuwe inhoudelijke projecten (2019 – 2020) 
  • Literatuur en productieve vaardigheden
  • Schrijfvaardigheid, beoordeling- en evaluatieproblematiek 
  • Kennis over taal / taalbeschouwing​

Netwerken

Tijdschriften

Conferenties en netwerkdagen

 • Het Schoolvak Nederlands (HSN) - website
 • Landelijke Werkconferentie Taalgericht Vakonderwijs - web​s​ite
 • Netwerkdagen van het Landelijk Netwerk Taal- website


 


 

 

 

Contactpersoon