Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen

Literaire competentie in groep 3 tot en met 8

25-7-2017

​Ghonem-Woets, K. (2009). Literaire competentie in groep 3 tot en met 8. Amsterdam: Stichting Lezen.

​​Deze publicatie is een samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie. 

Drie hoofdvragen staan centraal:

 • Wat wordt er precies verstaan onder literaire competentie, specifiek onder literaire competentie in het basisonderwijs?
 • Hoe vertalen theorieën en onderzoek op het gebied van literaire competentie zich naar de huidige taal- en leesmethodes?
 • Wat wordt er wat betreft literaire competentie verwacht van kinderen in groep 3 tot en met 8 en wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een leerlijn literaire competentie voor deze groepen?