Lopende projecten

 

Sector

  • Alle onderwijstypen

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Literatuur/Fictie

Leerplankundig thema

  • Omgaan met verschillen

Vakspecifiek thema

  • Taalzwakke leerlingen

Literacy competences in cultural diverse classrooms

31-7-2017

​Broeder, P. & Stokmans, M. (2012). Literacy competences in cultural diverse classrooms. L1-Educational Studies in Language and Literature, 12, 1-18.

​​​In dit artikel wordt gekeken naar veelvoorkomende problemen bij literatuuronderwijs in een multiculturele klas. Hierbij is gekeken naar het perspectief van de leerkracht.

Leerkrachten in een multiculturele klas lijken meer moeite te ervaren met literaire competenties in hun klas dan leerkrachen in een niet multiculturele klas.