Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
  • Samenhang lezen schrijven

Lezen en schrijven doe je samen

27-6-2017

​Pompert, B. (2017). Lezen en schrijven doe je samen. Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven in groep 3 en 4. Assen: Van Gorcum.

ISBN

9789023251576

Dit is een handboek voor betekenisvol lees- en schrijfonderwijs in groep 3 en 4. Het boek gaat uit van de ontwikkelingsgerichte onderwijsbenadering en is bedoeld voor leerkrachten en (pabo-)studenten. ​In andere aanpakken gaan leerlingen dikwijls individueel door een leesmethode heen. In dit boek ligt de nadruk op lezen en schrijven met elkaar, in de groep én samen met de leerkracht. De lees- en schrijfactiviteiten worden verbonden aan spel, spelscripts en de verhalen van kinderen. Het proces van leren lezen en schrijven wordt ook verbonden aan de thema's in de klas en de vragen die kinderen hierbij hebben. Het boek beschrijft op concrete wijze hoe deze aanpak in de praktijk kan worden ingevoerd.