Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid
  • Referentiekader
  • Samenhang lezen schrijven

Lezen... denken... begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs

24-8-2015

​Mortel, K. van de & Förrer, M. (2014). Lezen... denken... begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs. Utrecht: CPS Uitgeverij.

ISBN

978-90-6508-626-6

​Lezen en begrijpen wat je leest zijn onmisbare vaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat kinderen goede en zelfstandige lezers worden. Zelfstandige lezers zijn in staat verschillende soorten teksten te lezen en te begrijpen. In dit handboek leest u hoe u van lezende kinderen begrijpende lezers maakt. Welke vaardigheden vraagt dit van de leerkracht? Hoe zorgt u voor een goede opbouw van de les begrijpend lezen? En hoe krijgt u zicht op de leesontwikkeling van leerlingen? Het boek is bedoeld voor leerkrachten, pabo-studenten, taalcoördinatoren, interne begeleiders en schoolleiders. Aan de orde komen onderwerpen als: begrijpend lezen in het curriculum, strategieën, instructie, differentiatie, monitoring.

Contactpersoon