Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
 • Fries
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • Omgaan met verschillen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Interactief Taalonderwijs
 • Samenhang lezen schrijven
 • Taalgericht vakonderwijs

Learning to Write, Reading to Learn

2-12-2015

​Rose, D. & Martin, J.R. (20012). Learning to Write, Reading to Learn; Genre, Knwoledge an Pedagogy in teh Sydney School. Sheffield: Equinox.

ISBN

978-1-84553-144-7

Learning to Write, Reading to Learn geeft het onderzoek weer van de 'Sydney School' in taal en de didactiek van geletterdheid. Dit voorhoede-onderzoek, dat ook bekend staat als genredidactiek, komt voort uit dertig jaar ontwikkeling in het onderwijsveld, in een unieke samenwerking van functioneel taalkundigen en leerkrachten die lees- en schrijfonderwijs geven. Dit actie-onderzoek op grote schaal en over een lange periode heeft de taalkunde en de didactiek veranderd in een krachtige, omvattende didactiek die het odnerwijzen van geletterdheid inbed in de onderwijspraktijk. Deze aanpak wordt over de hele wereld opgepakt, in primair, voortgezet, hoger en beroeps- en tweedetaalonderwijs. 

Het boek dekt drie fasen in het onderzoek van de Sydney School: de op genres gebaseerde schrijfdidactiek, genres bij alle vakken, en de didactiek van het leren door te lezen. De didactische metattaal die hiervoor is ontwikkeld, wordt ook behandeld. Die biedt gereedschap dat direct bruikbaar is in de dagelijkes praktijk voor het analyseren, plannen en onderwijzen van taal. het boek is bedoeld voor leerkrachten en leraren, voor studenten en onderzoekers. 

Contactpersoon