Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Taalverzorging
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Interactief Taalonderwijs
  • Taalgericht vakonderwijs

Language and Science in Young Learners: Intervening in the Balance Between Challenging and Adapting.

12-4-2018
De laatste decennia wordt steeds meer benadrukt dat wetenschap- en techniekonderwijs al vroeg in het onderwijs een plek moeten krijgen. Wetenschap en techniek bieden talloze mogelijkheden om de taalontwikkeling van leerlingen verder te ontwikkelen en te verdiepen. In deze context wordt namelijk van leerlingen gevraagd om complexe relaties te beschrijven en abstracte begrippen te hanteren.  

Dit proefschrift maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Talentenkracht dat in 2006 is opgericht. Het doel van dit programma is inzicht te verkrijgen in de wetenschap- en techniektalenten van jonge kinderen en de manieren waarop deze talenten optimaal gestimuleerd kunnen worden. In het proefschrift van Menninga staat de verbetering van de kwaliteit van de leerkracht-leerlinginteractie door middel van taal centraal. Menninga stelt een interventie voor leerkrachten in groep 1 tot en met groep 3 voor, die hen in staat stelt om de cognitieve en verbale vaardigheden van leerlingen optimaal te stimuleren tijdens wetenschap- en techniekonderwijs.  

De interventie die Menninga voorstelt, heet ‘Taal als een Tool voor het leren van wetenschap en techniek’ (TaT). Een individueel videofeedback-coachingstraject blijkt een goede start te kunnen zijn voor het leerproces van leerkrachten en leerlingen op het gebied van wetenschap en techniek. Daarnaast blijkt dat leerkrachten en leerlingen elkaar positief beïnvloeden. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer complex taalgebruik. Open vragen vormen hierbij een belangrijk mechanisme om leerlingen te stimuleren tot redeneren en hen meer taalontwikkelingskansen te bieden.