Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Leerlijn

Kwaliteitskaart onderwijs in het schrijven van teksten

27-7-2017

​Stoeldraijer, J. (2012). Kwaliteitskaart onderwijs in het schrijven van teksten. Den Haag: School aan Zet.

​In dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een  kwaliteitsscan schrijfonderwijs.​​