Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
  • HTNO

Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht

6-7-2015

​Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2015) Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht. Een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2014 Enschede: SLO

​​​Voor (vakinhoudelijke) onderwijsvernieuwing is het van belang om te weten wat de situatie in het onderwijs is. Voor leerplanontwikkeling als onderdeel van vakinhoudelijke onderwijsvernieuwing geldt dit uiteraard ook. Maar ook voor de onderwijspraktijk is het van belang  om nieuwe en beproefde vakinhoudelijke en/of vakdidactische ontwikkelingen te kennen. Resultaten van (empirisch) onderzoek zijn dan ook zowel voor leerplanontwikkelaars als de mensen in de praktijk zeer relevant. Toch blijkt dat ontwikkelaars en onderzoekers elkaar niet altijd weten te bereiken en ook de relatie tussen onderwijspraktijk en onderzoek is moeizaam.

In het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) wordt beoogd de kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk te helpen dichten. Ten behoeve van leerkrachten, maar ook van anderen in en om het onderwijs. Dat gebeurt door het onderzoek dat verricht is naar taalonderwijs in het basisonderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname te inventariseren, te beschrijven en te interpreteren in het licht van leerplanontwikkeling. 
 
Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht rapporteert over het onderzoek naar het schrijfonderwijs van 2004 tot 2014 waarbij wordt nagegaan wat wel en niet bekend is over het onderwijs in dit domein. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie- en evaluatieonderzoek. De publicatie is een vervolg op het eerder gepubliceerde Schrijven in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling.
 
Inmiddels zijn binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht negen literatuurstudies verricht. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de volgende rapportages: Schrijven in het basisonderwijs, Lezen in het basisonderwijs, Spelling in het basisonderwijs,  Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs, Technisch lezen in het basisonderwijs, Taalbeschouwing, Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs, Het Schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht en het recent verschenen Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht