Lopende projecten

 

Nederlands anders lessen onderbouw vo

6-7-2015

​Steenbakkers, J. (2005) Nederlands anders. Een andere aanpak van lessen Nederlands in de onderbouw. Voortgezet onderwijs. Enschede: SLO

Brugklassers beginnen doorgaans gemotiveerd aan de middelbare school, ze verwachten er veel te leren. Het is zaak om deze leerlingen al snel opdrachten te geven waarbij ze voor echte problemen komen te staan, problemen dus die ze soms na een lange tijd puzzelen nog niet hebben opgelost en dat terwijl enkele andere leerlingen in de klas wèl tot een juiste oplossing komen. Dan ontstaan er echte frustraties, oprechte verbazing en kan een leerling trots zijn op een goed antwoord. Wanneer uitdagende en veilige didactische werkvormen gecombineerd worden met vakinhoud van niveau, ontstaat er een 'rijke leeromgeving'. Zo'n omgeving bevordert effectieve kennisoverdracht en de ontwikkeling van (studie)vaardigheden. De vernieuwing van de basisvorming biedt meer ruimte voor een andere aanpak. De  lessenseries die in deze publicatie beschreven staan, ondersteunen onderwijsvernieuwing en geven er een concrete vorm aan. De lessenseries zijn uitgevoerd in de onderbouw havo en vwo. De projecten zijn met name geschikt voor secties die werken binnen scenario 2 en 3 van de vernieuwde basisvorming, maar ze kunnen ook gegeven worden binnen scenario 1. De projecten zijn ontwikkeld binnen een 'traditionele' lessituatie. De lessen spelling, grammatica en tekstbegrip zijn in alle scenario's bruikbaar. Ze kunnen in aangepaste vorm worden gebruikt in de tweede fase of op het mbo en hbo.