Lopende projecten

 

Sector
  • Wo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
  • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
  • Toetsing
  • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid
  • Beoordelen van schrijfvaardigheid

De ontwikkeling van taalbeleid binnen Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

3-3-2015

​Kuiken, F., & Kalsbeek, A. van (2014). De ontwikkeling van taalbeleid binnen Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In: Dutch Journal of Linguistics 3:2, 155-170.

​​​Dit artikel gaat in op de vraag in hoeverre de taalvaardigheid Nederlands van studenten in het hoger onderwijs zorgen baart en met welke taalproblemen studenten vooral kampen, Vervolgens wordt nagegaan hoe deze problemen aangepakt kunen worden.

Dit gebeurt aan de hand van de manier waarop taalbeleid aan de Universitet van Amsterdam (UvA) tot stand is gekomen, waarvan de kiem binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) is gelegd. Met name het zogeheten Diversiteitsproject komt daarbij aan de orde, waarin het lezen en schrijven van academische teksten centraal staan. Op basis van de resultaten van dit project worden een aantal randvoorwaarden voor succesvol taalbeleid geformuleerd, bijvoorbeeld dat taalondersteuning kosteloos en verplicht moet zijn,