Lopende projecten

 

Sector
  • Vve
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Handboek taalbeleid basisonderwijs

16-7-2015

Branden, K. van den (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Uitgeverij Acco

ISBN

9789033479281

Hoe werk je aan taalbeleid in de basisschool? Het is een vraag die veel leerkrachten en directies zich stellen. In dit boek wordt alle belangrijke informatie over taalbeleid op de basisschool samengebracht. De voorbeelden komen zowel uit het kleuteronderwijs als uit het lager onderwijs en is geschikt voor kleuterleidsters, leerkrachten en directies, studenten en docenten van de lerarenopleiding en schoolbegeleiders. In het eerste deel van dit handboek gaat het over de taalontwikkeling, met hoofdstukken over de doelstellingen en het stimuleren van de taalontwikkeling in respectievelijk de kleuterklas en lagere school. Er is aandacht voor het omgaan met taal in alle leergebieden, het evalueren van taalcompetenties, het omgaan met meertaligheid en het betrekken van ouders en de buurt bij het taalbeleid. In het tweede deel staan de processen van taalbeleid centraal: het maken van een beginsituatieanalyse en het schrijven, uitvoeren en evalueren van een taalbeleidsplan. Het boek bevat lesvoorbeelden, creatieve ideeen voor leerkrachten met schema's, figuren en leeswijzers.

Contactpersoon