Lopende projecten

 

Sector
  • Havo
  • Vwo
  • Gymnasium
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
  • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid
  • Taalportfolio

Kennis over taal en taalverschijnselen

8-12-2016

​Hulshof, H. & Hendrix, T. (1996). Kennis over taal en taalverschijnselen. Omgaan met taalkundige onderwerpen in de klas. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

ISBN

9789062830046

​Er is nog veel onwetendheid met betrekking tot de menselijke eigenschap bij uitstek: de taal. Hoe verwerft een kind zijn taal? Hoe verloopt de taalontwikkeling verder? Wat is precies het verschil tussen dialect en standaardtaal? Wat is het verband tussen taal en spelling? Is gebarentaal taal? Met behulp van taalkundige kennis kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs over deze en andere vraagstukken verantwoorde uitspraken doen. Hiertoe hebben de auteurs een didactiek ontwikkeld, die in dit boek wordt gepresenteerd. Het biedt de (a.s.) docent Nederlands concrete mogelijkheden om leerlingen te laten omgaan met taalkundige onderwerpen. Daartoe wordt een stappenplan aangeboden, lopend van de tekst-met-vragen tot en met het zelfstandig vervaardigen van een werkstuk. De praktische opzet van de vele thema- en literatuursuggesties zullen voor docenten een welkome steun blijken te zijn.