Jaargang 1 - nummer 1

27-10-2015
Pagina Titel Download
2Colofon ►​
3Van de redactie​
4De kloof tussen wetenschap en praktijk | Symen van der Zee
10Goed grammaticaonderwijs | Hilde Van den Bossche
14Werken aan de tentoonstelling LEES! | Nanke Dokter
16De leraar schiet met scherp | Nora Steenbergen en Harry Paus
19De begrijpend leesmethode loslaten | Anita Oosterloo
26Lezen in het basisonderwijs | Harry Paus
28Blikvangers
30Column: Op de achterbank | Anita Oosterloo
31Doorlopende leerlijnen taal | Harry Paus
36Op verhaal komen met tekstloze prentenboeken | Els Moonen
42Een voorbeeldige telefoonles | Jo van den Hauwe
45Het stelonderwijs kan de deur uit… | Joost van Berkel
50Strips in de klas? Ja hoor! | Hilde Van den Bossche
56Een tekst is pas klaar als hij gelezen is | Joke Meijerink
60Meertaligheid | Eelke Goodijk
65Agenda