Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid

Hoe ziet goed leesonderwijs eruit?

25-7-2017

​Houtveen, T. (2013). Hoe ziet goed leesonderwijs eruit? In: Schram, D. (red). De aarzelende lezer over de streep. Amsterdam: Stichting Lezen (p. 41-68).

ISBN

9789059727571

​​​​​ In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe goed onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van vloeiend lezen bij kinderen er in de praktijk uit zou kunnen zien. De hoofdkenmerken hiervan zijn: bied aan waar het om gaat; werk met een meerlagenmodel om minimumdoelen bij alle leerlingen te bereiken; sta model, zorg dat ze lezen en motiveer; houd de vorderingen van je leerlingen bij.