Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Leermiddelen
 • 21e eeuwse vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
Trefwoorden
 • lezen
 • Leesvaardigheid
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • digitalisering
 • online geletterdheid
 • tekstbegrip

Het nieuwe lezen, anders bekeken: Een belangrijke uitdaging voor de taalleraren

3-11-2015

Clemens, J. (2014). Het nieuwe lezen, anders bekeken: Een belangrijke uitdaging voor de taalleraren. Levende Talen Magazine, 101(4), 4-8.

Onder invloed van digitalisering lezen mensen niet minder maar juist meer lezen (naast de 'oude' genres ook e-mail, whats-app, berichten op sociale media, de webpagina's), en ook anders dan voor het digitale tijdperk. Lezen is functioneler geworden. Er wordt meer scannend gelezen: het digitale medium wordt geassociëerd met snelheid, oppervlakkigheid en korte tekst, zoals nieuws, e-mails en discussiebijdragen. Leerlingen krijgen in deze tijd andere typee teksten en tekstsoorten voorgeschoteld en beheersen de gevraagde online geletterdheid niet vanzelf: er moet expliciet aandacht aan worden besteed. Geschreven en visuele informatie lopen bovendien steeds meer door elkaar heen, waardoor leerlingen ‘tegelijkertijd’ moeten kunnen begrijpend luisteren, kijken en lezen. En een hypertekst lees je anders dan een tekst op papier. Daar komt zoekend en doelgericht lezen bij kijken: de juiste zoekvragen formuleren, het kunnen navigeren en het niet af laten leiden in de informatiezee. Clemens stelt vast dat de gedachtegang dat leerlingen niks meer kunnen leren over online communiceren op een misverstand berust en dat online lezen vraagt om andere, extra vaardigheden dan lezen van papier.
Contactpersoon