Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Technisch lezen
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek

Handboek technisch lezen in de basisschool

26-10-2015

Van de Mortel, K. & Bouwman, A. (2015) Handboek technisch lezen in de basisschool. Instructie en didactiek in de doorgaande lijn. Amersfoort: CPS 

ISBN

978-90-6508-661-7

​Dit handboek geeft een compleet en actueel overzicht van wat er nodig is om het onderwijs in technisch lezen, dat wil zeggen: vloeiend lezen, optimaal vorm te geven. Het is een rijke en onmisbare aanvulling op dat wat in de methodes staat over effectief leesonderwijs. 

De meest recente inzichten over thema’s als instructie, differentiatie (voor zowel de zwakke als de sterke lezer), het aanbod en het monitoren van de leesontwikkeling komen aan de orde.
De auteurs beschrijven uitgebreid en praktisch welke inhoudelijke en didactische accenten leraren leggen tijdens het voorbereidend lezen in groep 1 en 2, het aanvankelijk lezen in groep 3, het voortgezet lezen in groep 4 en 5 en het onderhouden van de technische leesvaardigheid in groep 6, 7 en 8.

Hoofdstuk 3 van het handboek is speciaal bestemd voor medewerkers in het speciaal basisonderwijs. In dit hoofdstuk staan de optimale planning, instructie en aanpak van het technisch leesonderwijs in het sbo beschreven. Ook wordt ingegaan op wat te doen als de leesontwikkeling niet voorspoedig verloopt en op welk moment de overstap naar het voortgezet lezen gemaakt kan worden.
Omdat de aanpak van het leesonderwijs in basis niet zoveel verschilt met die in het reguliere basisonderwijs, is - na het lezen van hoofdstuk 3 - het gehele boek voor medewerkers in het sbo bruikbaar.

In de 25 bijlagen zijn praktische instrumenten voor de leraar, intern begeleider en schoolleider te vinden, zoals observatielijsten, voorbeeld groepsplannen en andere bruikbare formats en overzichten.

In dit handboek vindt u, kortom:
• alles wat u moet weten over technisch, vloeiend lezen
• een aanpak die wetenschappelijk en praktisch bewezen heeft te werken.