Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Leerlingkenmerken
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Interactief Taalonderwijs
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Taalzwakke leerlingen

Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs.

12-4-2018

​Praag, L., van, Sierens, S., Agirdag, O., Lambert, P., Slembrouck, S., Avermaet, P. van, Braak, J. van, Craen, P. van de, Gorp, K. van, Houtte, M. van. (2016). Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs. Leuven: Acco.

In dit boek wordt het benutten van meertaligheid binnen basisscholen vanuit diverse perspectieven bekeken. De informatie in dit boek is voornamelijk afgeleid vanuit het Validiv-project. Hierdoor is het een boek met afwisseling tussen praktische en theoretische adviezen en voorbeelden. De auteurs vertrekken hierbij vanuit welbekende ‘mythes’ rond meertaligheid die kwalitatief en kwantitatief worden onderzocht.  

Centraal staat het bieden van ruimte voor de thuistalen van de leerlingen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het Nederlands. Het bieden van een taaltolerante leeromgeving is belangrijk om alle leerlingen zich meer thuis te laten voelen op school en de hieruit volgende meertaligheid biedt diverse sociale, cognitieve en economische voordelen. Daarnaast blijkt dat het (voor leerlingen) een natuurlijk proces is om andere talen, ter ondersteuning, in te zetten. De vaardigheden en kennis die in de thuistaal reeds zijn verworven, moeten worden benut bij het leren van het Nederlands.