Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Grammatica
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen

Grammatica-onderwijs aan allochtone jongeren

27-7-2017

​Bienfait, N. (2003). Grammatica-onderwijs aan allochtone jongeren. Levende Talen Tijdschrift, 4(2), 11-17.

​​In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het effect van expliciet vormgericht onderwijs op de ontwikkeling van de grammatische vaardigheid in het Nederlands van allochtone jongeren. De uitkomsten geven richtlijnen voor leerkrachten.

Gevonden is dat de grammatische vaardigheid van leerlingen die vormgericht onderwijs kregen significant verbeterde op het moment dat ze in een ontwikkeling toe waren aan de betreffende structuur, hun grammatische vaardigheid significant en stabiel verbeterden. Leerlingen die dit onderwijs voortijdig kregen, gingen niet vooruit, zelfs niet op de langere termijn. Opvallend genoeg wisten leerlingen die zich in een gevoelig ontwikkelingsstadium bevonden en aansluitend betekenisgericht onderwijs kregen, ook een significante en bestendige groei te bewerkstelligen in hun grammatische vaardigheid.