Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden

Goed onderwijs begint met een goed curriculum

27-7-2017

​Abma, A. (2013). Goed onderwijs begint met een goed curriculum. Levende Talen Magazine, 100(1), 10-14.

​Veel van de huidige methodes voor Nederlands kunnen een eenzijdig en gefragmenteerd curriculum als onbedoelde bijwerking hebben. In dit artikel wordt besproken hoe het curriculum op een goede manier ingericht kan worden.