Lopende projecten

 

Sector
  • Havo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Gewicht in de schaal; Op zoek naar manieren om havisten betere teksten te laten schrijven

28-7-2017

​Elving, K. & Bergh, H. V. D. (2015). Gewicht in de schaal; Op zoek naar manieren om havisten betere teksten te laten schrijven. Levende Talen Tijdschrift, 16(2), 26-36.

​​Dit artikel beschrijft een onderzoek naar effectieve didactische werkvormen voor het schrijfonderwijs in de havo-bovenbouw.  Daarbij lag de focus op de plan- en de revisiefase van het schrijfproces, op duidelijkheid over het eindproduct en op een didactische werkvorm waarbij de schrijvende leerling interacteert met peers. De resultaten wijzen uit dat vijf minuten overleggen met een klasgenoot voordat met het daadwerkelijke schrijven wordt begonnen, significant verschil maakt in de kwaliteit van teksten. Bovendien blijkt de factor tijd een belangrijke rol te spelen in het revisieproces. Havo 5-leerlingen blijken twee weken na het inleveren van de eerste versie van hun tekst deze succesvol te kunnen reviseren, ongeacht of zij in de tussentijd al dan niet extra schrijfonderwijs krijgen aangeboden.

Contactpersoon