Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands

Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland

1-9-2016

​Hulshof, H., Kwakernaak, E. & Wilhelm, F. (2015). Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland; Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage.

ISBN

9789054523154

​Dit boek beschrijft de geschiedenis van het onderwijs in moderne talen (eerst Frans en Nederduits) in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden. Zowel de maatschappelijke context als de educatieve context wordt belicht voor Nederlands en mvt afzonderlijk.

De auteurs-taaldidactici hebben de uitvoerige beschrijving (468 pagina's) opgedeeld in vijf hoofstukken, waarin de volgende periodes worden beschreven: 1500 - 1800; 1800 - 1860; 1860 - 1930; 1920 - 1970; 1970 - heden. Elk hoofdstuk kent een paragraaf Maatschappelijke context, waarin aandacht wordt besteed aan de economische, politieke, sociale en culturele context en aan het onderwijsstelsel in die periode, en een paragraaf Educatieve context, waarin ingegaan wordt op de pedagogisch-didactische context, het taalonderwijsaanbod, de taalleraren, het moedertaalonderwijs en het vreemdetalenonderwijs.

In het zesde en laatste hoofdstuk Hoofdlijnen, beschouwen de auteurs de ontwikkelingen in opvattingen en dilemma's, visies en trends en patronen. Het boek sluit af met een bibliografie en namenregister.

De tekst geeft antwoord op vragen als: Wat werd door de jaren heen binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers?


 

Contactpersoon