Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Toetsing
Trefwoorden
  • Ontwikkeling
  • Toetsen en volgen

Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs

10-1-2017

Scheltinga, F., Keuning, J., & Kuhlemeier, H. (2014). Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs. Een systematische review naar toetsvormen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands / Cito. NRO.

Om goed taal- en leesonderwijs te geven, moet de leraar weten hoe leerlingen leren. Nu bieden toetsen en leerlingvolgsystemen hierover vaak nog weinig informatie. Door anders te toetsen in het taal- en leesonderwijs kunnen leraren hun leerlingen gerichter vooruit helpen. In een systematische literatuurstudie hebben de auteurs gezocht naar toetsvormen die leraren in staat stellen het leerproces te verbeteren, het leerpotentieel vast te stellen of een gedetailleerde diagnose te geven van de sterke en zwakke punten van leerlingen. Het ging daarbij om het toetsen van leesvaardigheid, woordenschat, schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid.

De literatuurstudie heeft enkele alternatieve toetsvormen aan het licht gebracht die leraren kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen.